Er du grounded?

Er du grounded?

Hvad betyder det egentlig at være grounded? Altså det er jo noget med at have jordforbindelse.  Hvis du bevæger dig for meget i de højere energilag så mister man jo af og til fodfæstet. Det kan være en god ting, da der sker en udvikling her. Du flytter dig. Engang...