Hvad er pendulering?

Det helt fundamentale udgangspunkt for pendulering er troen på, at alting i universet er ladet med energi. Der findes et konstant energiflow, og det er disse energiske udladninger der gør, at pendulet kan bruges som værktøj.

Pendulering kaldes også radiæstesi. Radiæstesi betyder “følsomhed overfor udstråling”, og kommer oprindeligt fra latin – de fleste kender nok ordet “radius”, der betyder “stråle”, og dernæst “aisthesis”, “følelse, sansning”.

Som eksempler på tidlig radiæstetisk praksis kan nævnes brugen af ønskekviste, når der skulle lokaliseres en kilde til vand. Filosofien bag er den helt samme, som når man pendulerer – genstanden, her en ønskekvist eller et pendul, bliver påvirket af de omkringværende og indeværende energistrømme, hvorved de viser et udslag.

Når du bruger et pendul, spiller din underbevidsthed også en stor rolle. I din underbevidsthed er der lagret store mængder af viden og information, som du i din dagligdag ikke nødvendigvis har berøring med eller er opmærksom på. 

Når du arbejder med pendulet og stiller et spørgsmål, aktiveres din intuition – og det er netop ved hjælp af underbevidste erkendelser eller informationer, du handler intuitivt. 

Pendulet hjælper dig med at sætte dine intuitive evner i spil, og man kan derfor sige, at det i stor udstrækning er med dit underbevidste selv, der svarer på spørgsmålet. Du har allerede svaret i dig, men måske er det fortrængt eller glemt, og pendulet synliggør det ved at give et udsving. Din underbevidsthed aktiverer elektriske impulser der gennemstrømmer din arm, hvorved pendulets bevægelser påvirkes.

 Pendulet kan som udgangspunkt kun stilles simple spørgsmål, der kan besvares med “ja” eller “nej”, “rigtigt” eller “forkert”, mv., og pendulet kan ikke bruges ved at tilkoble det en maskine, da det jo er lige præcis dit energiflow, der giver udslaget.

Krystallernes rolle

Når du vælger et pendul, så er det en god ide at forholde til til hvilken krystaltype du bruger. Alle typer kan bruges effektivt, men hvis du ved, at din energi fungerer bedst med fx en Aventurin – så vælg gerne et pendul i Aventurin. Som altid med krystaller, er det noget du skal mærke efter i dig selv, og finde ud af, hvilken type, der tiltrækker dig mest.

Her kan du se de forskellige typer af penduler, som jeg har hjemme på shoppen lige pt.

Udvalg af Penduler

Eksempler på spørgsmål, der kan stilles ved pendulering:

Når du bruger et pendul som værktøj er det altafgørende, at du kun stiller enkle spørgsmål, hvor du har mulighed for aktivt at foretage et selvstændigt valg. Du kan eksempelvis ikke spørge pendulet, om du vinder i Lotto. Stil i stedet spørgsmål som:

 • Skal jeg genoptage kontakten til min gamle ven/veninde?
 • Har jeg kompetencerne til at ansøge denne stilling?
 • Er indeklimaet i mit hjem årsagsforklaringen til min hovedpine?
 • Vil det være godt for mig at købe et kæledyr?
 • Skal jeg skrue ned for mine børns skærmtid?
 • Skal jeg ses med min date igen?
 • Skal jeg fejre stor fødselsdagsfest, eller holde det med de nærmeste?
 • Skal jeg starte til en fritidsaktivitet?
 • Etc.

Som du kan se, så spænder vidden bredt – du kan spørge pendulet om alt, så længe du selv er hovedaktøren, og valgmuligheden er reel. Dit underbevidste jeg er en skatkiste, og der gemmer sig uanede mængder af vigtig viden og rene følelser, der i samspil med resten af det omgivende univers vil påvirke pendulet.

Du kan ikke bruge et pendul til at forudsige, hvad fremtiden bringer. At spå om fremtiden er generelt en farlig disciplin, og hvordan fremtiden udformer sig vil altid afhænge af individets vilje og valg på et bestemt tidspunkt i en bestemt kontekst, og førnævnte vil desuden påvirkes af de omkringværende mennesker, der igen har egne frie valg – dermed er kompleksiteten for høj til at pendulet kan anvendes som værktøj.

Pendulet hjælper dig med at etablere en bedre kontakt til dit ubevidste selv, og herved kan du intuitivt træffe helstøbte og velfunderede beslutninger. Processen starter allerede i det øjeblik, du formulerer dit spørgsmål, og herefter vil pendulet lede dig på rette vej.

Pendulet kan altså ikke bringe dig forudsigelser, men – som nævnt før – lade forbindelsen mellem dit bevidste og ubevidste selv styrkes. Du kender faktisk allerede selv svaret på de spørgsmål, du stiller – de er blot nedsunket eller fortrængt. Som reference til en beslutning, der er dårligt truffet, hører man tit folk sige: “Det vidste jeg jo godt et eller andet sted”, og det er netop dét, der er kernen.

Sådan bruger du et pendul:

Tag fat i pendulets kæde, og hold det løst mellem pege,- og tommelfinger. Ved at holde pendulet løst, har det frirum til at svinge i alle retninger.

Hvis du står op, skal du holde pendulet ud i strakt arm, siddende kan du hvile albuen på bordet.

Træf nu beslutning om, hvilke svingninger der betyder henholdsvist “ja”, “nej” og eventuelt “måske”. Det kan for eksempel være, at svingninger frem og tilbage betyder “ja” og fra side til side betyder “nej”. Inddrages “måske”, så vælger nogle, at det repræsenteres af et næsten stillestående pendul.

Du vil måske opleve, at du skal prøve nogle gange, før du finder et sikkert svar – ligesom alle andre praksisser, så kræver pendulering øvelse.

Når du oplever, at pendulet reagerer tydeligt, kan du begynde at stille spørgsmål – luk gerne øjnene, fokusér og gentag eventuelt spørgsmålet. Træk vejret dybt, og sæt pendulet i bevægelse. Det er en stor fordel at du befinder dig et sted, hvor der er ro omkring dig.

Ting, der kan forårsage en fejlagtig pendulering:

 • Dårlig kommunikation: Det vigtigste er hvordan du stiller spørgsmålet. Husk at det skal være et Ja eller Nej spørgsmål.
 • Du er for træt.
 • At bruge pendulet ved på et dårligt tidspunkt eller situation.
 • At være mentalt eller følelsesmæssigt i ubalance.
 • Du fokuserer for meget på pendulet og ikke på informationen i dig selv.
 • For tæt på elektronisk udstyr (afstand: mindst 1 meter).